Witchpromotion

logo
WhatsApp Image 2021-12-10 at 12.03.04
WhatsApp Image 2021-12-10 at 12.02.27
WhatsApp Image 2021-12-10 at 12.03.50
I Danmark er tanken, at de danske skove skal gøres mere oprindelige vilde, det vil sige: ligesom før menneskene begyndte at bruge skovene til produktion af træ. Måden det skal gøres på er: at lade store græsser som heste, køer og bisoner + Elge leve uden tilsyn hele året, Loven L.229 giver især statsskovene en lovhjemmel til denne praktiseren, de fleste politiker opfatter lov nr. L.229 som en forbedring af dyrevelfærds loven, Problemet er Paragraf 9 i L.229 sætter paragraf 2 ud af kraft, I Paragraf 9 gives Staten lov til kun at føre tilsyn med dyrene som bestand, ikke enkeltvis, samtidig er det ulovligt at fodre de stakkels dyr, I England er den normale temperatur typisk 5-6 grader varmer om vinteren, derfor gror græsset også om vinteren, den gør græsset normalt ikke i Danmark, fra november til maj gror græsset i Danmark kun meget lidt, altså planlagt udsultning og misrøgt af dyr, da der kun føres tilsyn flokvis, bliver dyr der fejler noget, f.eks en brækket ben eller som på fotos her, har GPS gnavet sig ind i gennem huden, med sår og store lidelser. Meningen med at sætte for mange store græsser ind er, at tvinge dem til at spise ukrudt som gyvel og lyng og brandbæger, planter der er giftige især for heste, Giften i Gyvel giver mennesker store mavesmerter. Fornydelig blev en fil vist: hvordan kalve skreg af smerter efter at have spist gyvel. Også Brandbæger er giftige, forårsager nedsat leverfunktion og i værste fald døden, forgiftnings symptomer ses ved at hestene vandre hvileløs rund, og samtidig vil hesten tabe sig, altså en grusom død. Nogle Lyng arter er giftige, den mest kendte Erica er ikke giftig, og bruges af mennesker som krydderi, indeholder dog næppe mange foder enheder til dyr. Andre lyng arter som rosmarinlyng er giftig, Heste der ikke bliver hovbeskåret får hurtig flækket deres hove, og derfor betændelse og store smerter efterfølgende. Dyr der ikke tilses kan få parasit angreb, da man vil sætte høj hegn op, kan dyrene ikke flygte. Det er ulovligt, eller ilde set, at sammenligne forholdene med KZ-lejre fra anden Verdenskrig, men sammenligningen er vel ikke helt forkert? Witchpromotion har skrevet både danske og Engelske protest sange om emnet. Rewilding Hell Vol.1 og Rewilding Hell Vol.2 + 2 Danske Protest sange, Vågn op Mette lå 10 uger på Dansk Top på Tønder radio.